Reptilian Overlords pelikonsepti 21.3.2016

Reptilian Overlords on peli, jossa lähestytään työelämän ja elämänhallinnan haasteita käänteisen huumorin kautta. Peli on yhdistelmä strategia- ja “point-and-click” seikkailupeliä. Pelin alussa pelaaja ottaa suuryhtiötä johtavan reptiliaanin roolin, ja hänen tavoitteenaan on maksimoida oman yrityksensä menestys kilpailevia yhtiöitä sabotoimalla.

Oman yrityksen pyörittäminen

Pelaajan tehtävänä on rakentaa omaan yritykseensä uusia tuotantolinjoja, jotka tuottavat erilaisia tuotteita ”härpättimiä” ja ”hilavitkuttimia” joiden käyttötarkoitus on mysteeri, mutta joilla on suuri kysyntä ja myyntipotentiaali. Yritystä pyörittääkseen hänen on palkattava sinne työntekijöitä tuotalinjoja käyttämään. Työntekijöiden palkkaaminen tapahtuu käymällä läpi erilaisia työnhakijoita, ja löytämällä näistä ne jotka soveltuvat parhaiten töihin pelaajan rakentamille tuotantolinjoille. Tuotantolinja toimii, kun se on rakennettu ja pelaajalla on hallussaan jonkin tuotteen prototyyppi ja piirustukset, sekä vähintään yksi työntekijä linjalle. Linja toimii kuitenkin täydellä teholla vasta sitten, kun sillä on riittävästi työntekijöitä, joiden osaaminen vastaa linjan tarpeita. Tätä kuvataan erilaisia osaamisalueita esittävillä symboleilla, jotka on kuvattu kussakin tuotantolinjassa, sekä työntekijän profiilissa. Tavoitteena on siis yhdistää sopiva osaaminen sitä vaativaan linjaan.

Vakoilutehtävät

Työntekijöillä on myös toinen rooli. Pelaaja voi lähettää heitä vakoojiksi kilpaileviin yhtiöihin, missä työntekijät suorittavat vakoilu- ja sabotaasitehtäviä. Vakooja voi varastaa joko kilpailevan yrityksen tuotteen prototyypin tai piirustukset, tai tuhota koko serverin, johon kaikki tuotteen tiedot on tallennettu. Vakoilutehtävät tapahtuvat yrityksen toimistoa, varastoa tai muuta tilaa kuvaavissa pelikentissä. Pelaaja liikkuu kentällä point-and-click menetelmällä, eli osoittamalla tiettyä kohtaa näytöllä, jolloin vakooja kulkee osoitettuun kohtaan, tai käyttää osoitettua esinettä tai muuta kohdetta. Pelaajan tavoitteena on hämätä yrityksen työntekijöitä, jotta voi suorittaa tehtävänsä huomaamatta. Työntekijöitä voi esimerkiksi houkutella ihmettelemään rikkinäistä tulostinta, ja sillä aikaa livahtaa näiden työhuoneeseen varastamaan tärkeät piirustukset. Tehtävän lopputuloksesta riippuu kuinka paljon pelaaja saa uusia resursseja oman yrityksensä kehittämiseen.

Kussakin pelikentässä voi olla vuorovaikutuksessa monenlaisten esineiden ja työntekijöiden kanssa. Tehtävän jännitys syntyy siitä, että pelaajan on suoritettava oikea yhdistelmä peräkkäisiä toimia, joiden avulla hän löytää ”polun” pelikentän läpi. Mikäli pelaaja toimii väärin (tekee asiat väärässä järjestyksessä, tai yrittää vaikkapa varastaa prototyypin hämäämättä) työntekijät alkavat epäillä häntä vakoojaksi. Pelimekaanisesti tätä kuvataan epäilysmittarilla, jonka noustessa huippuunsa pelaaja häviää tehtävän. Kunkin tehtävän voi kuitenkin lopettaa kesken, mikäli vaikuttaa, että sen läpäisy on liian vaikeaa. Tällöin pelaaja voi yrittää samaa tehtävää kehitettyään vakoojaansa, tai kokonaan uudella vakoojalla. Hänen on kuitenkin aloitettava tehtävä alusta. Epäilys on laskenut nollaan ja yrityksen työntekijät hoitavat jälleen normaaleja rutiinejaan. Räjähtelevät tulostimet ja tulvivat vessathan ovat yrityksissä arkipäivää ja ongelmat unohtuvat pian! Mikäli epäilysmittari nousee tappiinsa pelaaja epäonnistuu tehtävässään, ja kyseinen vakooja saa potkut firmasta. Kyseiseen yritykseen lähetettävien tulevien vakoojien epäilysmittari on epäonnistumisen jälkeen jonkin aikaa koholla.

Jotta vakoilutehtävät eivät olisi liian helppoja, kullakin agentilla on erilaisia piirteitä, jotka vaikuttavat tämän suoriutumiseen. Sosiaalisesti rajoittuneella agentilla voi olla haastavampaa selvitä tehtävistä, joissa pitää jutella paljon. Toisaalta tällainen agentti saattaa olla hyvä keskittymistä vaativissa operaatioissa. Pelin aikana agentit kehittyvät siten, että näistä piirteistä aiheutuvat haitat vähenevät agenttien oppiessa tulemaan toimeen niiden kanssa.

Sillä välin kun agentilla ei suoriteta vakoilutehtäviä, se työskentelee yrityksessä kuin normaali työntekijä. Pelin edetessä se voi saada ylennyksiä, joiden myötä se pääsee yrityksissä uusille alueille, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että agentilla on pääsyy parempiin tehtäviin, joissa riskit ja palkkiot ovat suuremmat.

Kilpailevien yritysten vakoojien paljastaminen

Koska reptiliaaniherrat ovat kieroja liskoja, ja hallitsevat myös kilpailevia yrityksiä vakoojia löytyy myös pelaajan yrityksestä. Pelaajan on siis myös tarkkailtava omaa yritystään, ja pyrittävä löytämään työntekijöiden joukosta mahdolliset kilpailijan vakoojat. Koska reptiliaanit ovat vainoharhaisia, yritykset ovat täynnä valvonta- ja vakoilulaitteistoa, ja pelaajan on käytävä läpi näistä saatavaa aineistoa ja vertailtava sitä työntekijöiden työnkuviin ja rutiineihin tunnistaakseen vakoojat. Mikäli hän kuitenkin syyttää väärää henkilöä vakoojaksi seuraukset ovat yrityksen kannalta huonot.