Pelin alkutilanne

GameJamin aikana kehitetyistä ideoista on muokattu pelikonseptin raakile, jota tiimitapaamisissa lähdetään kehittämään edelleen.

Pelikonsepti
Peli on yhdistelmä strategia- ja “point-and-click”-seikkailupeliä. Pelaaja ottaa pelissä suuryhtiön johtajan roolin, ja hänen tavoitteenaan on maksimoida oman yrityksensä menestys kilpailevia yhtiöitä sabotoimalla. Pelissä on kaksi erilaista “moodia”. Pelin päänäkymä kuvaa pelaajan yhtiötä, ja siinä näytetään yhtiön käytettävissä olevat resurssit, sekä agentit joita käytetään tehtävien tekemiseen. Tässä näkymässä pelaajan on mahdollista kontrolloida yhtiön resursseja ja näin vaikuttaa esimerkiksi tuotteiden hintoihin, pörssikursseihin jne. Näkymästä saa yleiskuvan oman yhtiön tilanteesta, sekä sen suhteista kilpaileviin yhtiöihin.

Toisten yhtiöiden sabotointi tapahtuu pääasiassa pelaajan kontrolloimien agenttien kautta. Pelaaja lähettää agenttejaan erilaisiin sabotointitehtäviin, jotka hoidetaan point-and-click-mekaniikan kautta. Näiden tehtävien lopputuloksesta riippuu kuinka hyvin pelaajan yhtiö menestyy, ja kuinka paljon hän saa lisää resursseja.

Agentit
Tärkeä osa peliä on uusien agenttien palkkaaminen. Pelin alussa pelaajalla on hyvin rajallinen määrä resursseja käytettävissään, ja hän pystyy palkkaamaan yhden agentin. Kaikilla agenteilla on erilaisia ominaisuuksia, jotka määrittelevät kuinka hyvin ne pystyvät suorittamaan erityyppisiä tehtäviä. Kaikki agentit kärsivät jonkinasteisesta mielenterveysongelmasta tai kehityshäiriöistä, jotka antavat niille etuja ja haittoja. Näin ollen on syytä valita tarkkaan minkä agentin lähettää mihinkin tehtävään.

Pelin alussa valinnanvaraa on vähän, eikä pelaaja pysty palkkaamaan kaikkiin tehtäviin sopivia agentteja. Erilaiset tehtävät tukevat erilaisia voittostrategioita, joten pelaajan on valittava mitä strategiaa hän lähtee tavoittelemaan. Mikäli hän pelaa hyvin ja onnistuu kasvattamaan yhtiön resursseja pelaajalla on mahdollista laajentaa strategiaansa palkkaamalla erityyppisiä agentteja, jotka pärjäävät paremmin erityyppisissä tehtävissä. Kaikilla agenteilla on mahdollista suorittaa mitä tahansa tehtäviä, mutta toiset ovat parempia joissakin tehtävissä kuin muut.

Pelin edetessä pelaajalle tarjoutuu vähän väliä mahdollisuus palkata uusia agentteja. Työttömät agentit hakevat yhtiöön töihin ja lähettävä pelaajalle ansioluettelonsa sekä työhakemuksensa. Toisaalta kilpailevat yhtiöt saattavat myös lähettää agentteja soluttautumaan pelaajan yhtiöön ja tätä kautta sabotoimaan sen toimintaa. Agenttien palkkaaminen muodostaa oman minipelinsä, jossa pelaajan on haastateltava agenttia, ja vertailtava tämän ansioluettelon ja työhakemuksen sisältöä haastattelussa annettuihin vastauksiin, jotta välttäisi palkkaamasta soluttautujia. Lisäksi osa agenteista saattaa epätoivoisessa työpulassa valehdella omasta osaamisestaan, joten myös sitä on pidettävä silmällä, että nämä todella osaavat sitä mitä antavat ymmärtää.

Tehtävät
Agenttien suorittamat tehtävät hoidetaan point-and-click -mekaniikan avulla. Näiden aikana pelaaja kontrolloi tehtävään lähettämäänsä agenttia, jonka on ratkaistava tehtävän luonteesta riippuen erilaisia ongelmia onnistuakseen sabotointiyrityksessä. Tehtäviin tulee lisähaastetta kunkin agentin henkilökohtaisista ongelmista. Mikäli agentti esimerkiksi kärsii sosiaalisten tilanteiden pelosta ja hänen pitää suorittaa sosiaalista tehtävää voi agentilla olla ahdistusmittari, jonka noustua liian ylös tehtävä epäonnistuu tms.

Potentiaalisia sabotointitehtäviä:
Yritysvakoilu
Mustamaalaaminen
Laitteiston rikkominen

Voit osallistua keskusteluun pelikonseptin kehittämisestä myös keskustelufoorumilla:
http://zet-hanke.fi/forums/topic/gamejamin-pelikonseptit/