Zetin eteneminen

Zet-hankkeessa nuoret kehittivät yhdessä pelialan ammattilaisten kanssa peliä nuorille. Pelin kehittelyn lähtökohtina olivat arjen hallinta ja tulevaisuuden suuntaviivojen pohtiminen, mutta pääpaino oli siinä, että syntyy hyvä peli! Reptilian Overlords -peli-ideassa yhdistyi hyöty ja hauskuus! Pelissä manageroidaan omaa yritystä, palkataan sille työntekijöitä ja pyritään työntekijöillä erilaisia tehtäviä teettämällä saamaan oma yritys pärjäämään paremmin kuin kilpailijat.

Pelinkehitys alkoi marraskuussa 2015 järjestetyssä kaksipäiväisessä GameJam-tapahtumassa. Talven ja kevään 2016 aikana järjestettiin tiimitapaamisia Lohjalla Laurean tiloissa ja Hangossa Evangeliska folköhgskolanin mediapajan sekä Hangon nuorisopalveluiden Viapajan tiloissa. Tiimitapaamisissa peliä ideoitiin ja kehitettiin eteenpäin. Tilaisuudet olivat kaikille avoimia. Osa porukasta pysyi mukana koko kehitysprojektin ajan, iso kiitos heille! Elokuussa kokoonnuttiin vielä testailemaan peliä yhdessä ja hiomaan viimeisiä yksityiskohtia. Jo keväällä käytiin Reptilian Overlords -pelin demo-osiota testipelailemassa muutamalla nuorisotyöpajalla. Syksyllä testipelailua jatkettiin nuorisotiloissa, nuorisotyöpajoissa ja oppilaitoksissa eri puolilla Uuttamaata.

Peli alpha-versio julkistettiin 16.11.2016. Tuolloin toteutettiin  pelin ympärille rakennettu teemapäivä ”Sinusta oman elämäsi miljonääri” yhteistyössä Lohjan nuorisopalveluiden kanssa. Teemapäivää jota ideoitiin keväällä 2016 järjestetyissä verkostotapaamisissa. Pelin beta-versio julkistettiin 25.1.2017 Zet-hankkeen loppuseminaarissa. Helmi-maaliskuun vaihteessa peli lähti taas kierrokselle alueen nuorisotyöpajoille kiertävän teemapäivän muodossa.

Pelin hyödyntämisen tueksi laadittiin nuorisotyöntekijöille ja muille nuorten parissa toimiville tahoille myös ohjeistus pelin hyödyntämiseksi keskustelunavaajana. Ohje löytyy materiaalipankista.

Hankkeen ydinyhteistyökumppanit olivat Lohjan ja Hangon nuorisopalvelut sekä Evangeliska Folkhögskolanin Mediapaja Hangossa. Zet-hanke järjesti avointa verkostotoimintaa kaikille alueen nuorten parissa toimiville tahoille, tavoitteena oli  rakentaa yhteistyötä ja kehittää pelillisiä keinoja nuorten tukemiseksi nyt ja tulevaisuudessa.

Keväällä julkaistiin hankkeen raportti, joka kuvaa sekä syntyneen lopputuloksen että prosessin. Tavoitteena on, että Zetissä toteutettu osallistava kehitysprosessi olisi myöhemmin kaikkien kiinnostuneiden sovellettavissa. Raportit löytyvät materiaalipankista.